Warszawa projekt województwa Wikipedia, wolna encyklopedia

Chcąc uniknąć podatków, przenoszą one swoje zyski do państw, gdzie zapłacą mniejsze daniny. I tak patenty wielkich korporacji informatycznych są rejestrowane w Irlandii. Ogranicza to koszty po stronie firm i jednocześnie sprawia, że Irlandzki PKB bardzo szybko rośnie. Za wzrostem nie idzie jednak aż tak duża poprawa dobrostanu mieszkańców. Jeśli jednak PKB nie jest zniekształcone przez wydobycie, jest on całkiem przydatną miarą. Do porównań bogactwa różnych regionów.

  • Dzięki danym Eurostatu, można wyizolować sam obszar metropolitalny Warszawy (tzn. Warszawę i pobliskie miejscowości).
  • Przeciętnej liczonej dla całego kraju.
  • Pod tym względem plasujemy się pod koniec unijnej stawki.
  • Poziom PKB Polski per capita wyniesie w 2023 r.
  • PKB, czyli produkt krajowy brutto to najprościej mówiąc, łączna wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na danym terenie, zarówno przez narodowe jak i zagraniczne czynniki produkcji w ciągu roku.

Warto podkreślić, że nie jest to jednak region w rozumieniu administracyjnym, a wyłącznie część województwa mazowieckiego. Eksperci PIE zauważają, że gdyby wziąć pod uwagę całe województwo, to wartość PKB per capita jest sporo mniejsza, choć dalej znacząco wyższa od średniej UE (123 proc.). Z kolei w pozawarszawskiej części Mazowsza wynosi już tylko 64 proc. Z polskich regionów najwyżej (na 11. pozycji) sklasyfikowany został region warszawski stołeczny. Uwzględniając parytet siły nabywczej PKB na jednego zatrudnionego w stolicy i okolicach odpowiadał 133 proc. Jak wynika z najnowszego raportu Eurostatu obrazującego PKB per
capita w regionach w 2018 r.

W sierpniu inflacja u naszych sąsiadów była na poziomie 8,5 procent rok do roku. Pozytywne zaskoczenie dotyczy też Węgier, gdzie wzrost cen spowolnił mocniej, niż oczekiwano. Na kwestię uwzględniania parytetu siły nabywczej (czyli różnicy w cenach) zwróciło także uwagę Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na wpis Sławomira Kalinowskiego. Powołując się na dane Eurostatu, zwrócił uwagę, że pod względem PKB per capita licząc w euro “gorszą sytuację w Europie ma tylko Serbia, Bułgaria i Rumunia”. – To jest dosyć niebezpieczne i sprzeczne z narracją rządzących – skomentował w rozmowie z TVN24 Biznes. Na wpis ekonomisty zareagowało Ministerstwo Finansów.

Najbogatszy region w UE: Warszawa wysoko w rankingu

Pierwszym regionem z naszej części Europy, który znalazł się w rankingu, jest region praski w Czechach. Na jednego mieszkańca Pragi przypadało w 2018 r. Najwyżej ze wszystkich polskich regionów uplasował się region warszawski stołeczny. W zestawieniu PKB per capita uwzględniającym parytet siły nabywczej Warszawa wraz z sąsiednimi gminami uplasowała się na 16. PKB przypadający na jednego mieszkańca stolicy i okolic był na poziomie 47 tys. Wyższym od średniej dla całej Wspólnoty.

  • Na wyniki wszystkich wymienionych metropolii, prawdopodobnie wpływa ponadprzeciętny stopień centralizacji urzędów państwowych i obecności głównych siedzib dużych przedsiębiorstw.
  • W nawiązaniu do wyników dotyczących europejskich metropolii, analitycy portalu RynekPierwotny.pl przyjrzeli się innym polskim obszarom metropolitalnym niż warszawski.
  • W 2017 roku Podlaskie wypracowało nieco ponad 44 mld zł, co stanowiło zaledwie 2,2 proc.
  • Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wstrzymał na terenie całego kraju obrót produktem leczniczym o nazwie Faringan.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w wielu z tych regionów PKB na mieszkańca różni się od PKB na osobę zatrudnioną. Może to wynikać z wielu czynników. Wśród innych czynników wymienić należy wyższy wskaźnik aktywności zawodowej, niższe stopy bezrobocia i wyższy odsetek ludności w wieku produkcyjnym. Po francuskiej wyspie najbiedniejszymi regionami UE są regiony w Bułgarii. Pięć kolejnych ostatnich pozycji w rankingu 241 regionów zajmuje właśnie ten kraj.

Polska – PKB per capita1990-2022 Dane 2023-2025 Prognozy TE

Eurostat opublikował dane dotyczące poziomu PKB per capita (PPP) w Warszawie i innych regionach UE. Zanim jednak przejdziemy do omawiania danych, warto wyjaśnić, czym jest ta miara. PKB, czyli produkt krajowy brutto to najprościej mówiąc, łączna wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na danym terenie, zarówno przez narodowe jak i zagraniczne czynniki produkcji w ciągu roku. Oznacza to, że montowania niemieckich samochodów w Polsce również zwiększa PKB Polski. W Polsce PKB na mieszkańca wyrażony w standardach siły nabywczej (PPP) było na poziomie 79 proc. Wskaźnik niższy niż w Polsce ma osiem krajów UE.

Państwowe spółki skupują wiatraki, czyli blokada PiS w praktyce

W najnowszym raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) czytamy, że Warszawa wraz z okolicznymi powiatami zalicza się do najbardziej rozwiniętych zalety i wady stacji handlowej regionów Unii Europejskiej. PKB na mieszkańca jest tu na poziomie 167 proc. Średniej unijnej (według standardu siły nabywczej).

Głosy o potrzebie wyłączenia tego obszaru jako osobnego województwa pojawiały się od czasu reformy administracyjnej z 1999 roku[3][4], a w ostatnich latach[kiedy? ] o realizację tej koncepcji zabiegają politycy partii Prawo i Sprawiedliwość. Najciekawszą część raportu Eurostatu stanowią dane dla
poszczególnych regionów. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, na miejscu lidera
londyńskie City (620 proc.) zastąpił wspomniany Luksemburg (263 proc.). Bardzo
wysoko, bo w pierwszej dziesiątce regionów o najwyższym PKB per capita w PPS, znalazła
się Praga (192 proc.), co wyraźnie kontrastuje z wynikiem całych Czech (91
proc.).

Hanna Szymborska: Przypadek Grecji jest przykładem nierównych relacji gospodarczych w UE [WYWIAD]

Wydobycie ropy czy gazu sprawia, że wartość wytworzonych w danym państwie dóbr znacznie rośnie. Zyski wędrują jednak bardzo często do wąskiej grupy osób, a poziom zamożności społeczeństwa nie rośnie aż tak bardzo. To sprawia, że mimo bardzo wysokiego PKB, poziom bogactwa społeczeństwa nie jest tak wysoki.

Ciekawe są również dane dotyczące Włoch. Wyraźnie widzimy tutaj podział na bogatą Północ oraz biedne Południe. PKB per capita PPP południowego olej w drodze do 100 usd za baryłkę Tyrolu wynosi aż 49,1 tys. Region Lacjum (z Rzymem) może pochwalić się PKB na znacznie niższym poziomie, bo wynosi tam jedynie 35,3 tys.

Pozostałe regiony z wartością PKB per capita wyższą od średniej krajowej pozostały daleko w tyle za regionem stołecznym. Na Dolnym Śląsku produkt na mieszkańca odpowiadał 110,5 proc. Średniej krajowej, w Wielkopolsce 109,1 proc., a na Śląsku 103,4 proc. W porównaniu z 2022 r., gdy wynosił 80 proc.

Niewiele lepiej było w przypadku podkarpackiego (51 proc.), świętokrzyskiego i podlaskiego (oba po 52 proc.). Najniższe PKB na mieszkańca w PPS w Unii odnotował zamorski region Francji upadek funta i euro trwa: prognoza na 18 października-forex – Majotta. Na francuskiej wyspie położonej na archipelagu Komorów na Oceanie Indyjskim na północny zachód od Madagaskaru, PKB na mieszkańca w PSS był na poziomie 30 proc.

Kraje te
stanowią szczególne przypadki na mapie europejskiego PKB, ze względu na znaczne
zawyżanie tego wskaźnika przez pracowników z zagranicy czy zagraniczne
korporacje zarejestrowane tam ze względów podatkowych. Wśród mniej
specyficznych państw liderem jest Holandia (130 proc.), która o włos wyprzedziła
Danię (129 proc.) i Austrię (128 proc.). Warszawa wraz z przyległościami zdecydowanie wyróżnia się na
tle innych regionów Polski pod względem wielkości PKB na jedną osobę. Jako cały
kraj wypadamy gorzej od unijnej średniej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top